Møt vår nye medarbeider

-Krysningspunktet mellom sikkerhetspolitikk og næringslivets interesser har jeg stor interesse for, og kan med stor trygghet si at jeg er på rette stedet for å jobbe med nettopp dette, sier NSR sin nye medarbeider Ingrid Ekse Svege.

Ingrid Ekse Svege

Ingrid Ekse Svege

Ingrid skal jobbe deltid for Næringslivet Sikkerhetsråd med blant annet medlemsoppfølging, rapporter og referater, publiseringer på hjemmeside og sosiale medier samt som støtte på kurs og konferanser.

Skriver master om sikkerhetspolitikk

Til vanlig er Ingrid masterstudent i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Med ett år igjen på studiene skal hun nå begynne på selve skriveprosessen som også tar form som et samarbeid med NSR. Oppgavens problemstilling tar for seg forholdet mellom Utenriksdepartementet og norsk næringsliv i utlandet knyttet til tema som kommunikasjon, informasjonsutveksling, beredskap og forebygging av kriminalitet.

-Koblingen til Næringslivets Sikkerhetsråd er gull verdt for oppgaven. De sitter på kunnskap, ressurser og kontaktpersoner som vil gi innblikk i og tilgang til et miljø som er svært nyttig for studiene. Til gjengjeld håper jeg oppgavens innhold og funn vil være til nytte for NSR og deres medlemmer, sier Ingrid.

Ingrid har en bachelor i sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen og to år med studier i tysk. Av arbeidserfaring har hun blant annet jobbet i næringspolitisk avdeling i NHO, i Norsk Klimastiftelse og i Bergen Næringsråd.

-Som leder av NSR, er jeg svært glad for at vi har fått Ingrid på vårt lag, sier Jack Fischer Eriksen Hun skriver først og fremst på en masteroppgave, som har stor relevans til vår organisasjon, og som kan gi våre medlemmer verdifulle funn. Utenriksdepartementet er en viktig samarbeidspartner for NSR og vårt internasjonale utvalg, og det er virkelig "in i tiden" med en relativ uforutsigbar verden, at en masterstudent fordyper seg i tematikken samarbeid og kommunikasjon mellom myndigheter og norske internasjonale virksomheter. I tillegg er det viktig for NSR å utfordre egen organisasjonen med en ung, dyktig og entusiastisk medarbeider på laget. Vi ser frem til at Ingrid utfordrer oss faglig og organisatorisk i tiden som kommer, avslutter Fischer Eriksen.

For de av dere som kommer på Sikkerhetskonferansen, vil høre og se mer til henne der.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss