"Møt PST og politiet" trakk nærmere 500 deltakere

I forbindelse med offentliggjøringen av Nasjonal trusselvurdering (NTV) har NSR arrangert seminar i 5 byer, og oppslutningen har vært overveldende.

Paneldebatt frokosseminar hos NSR

Fv. Arne Røed Simonsen, NSR, Trond Eirik Schea, ØKOKRIM, Vigleik Antun, Kripos, Hanne Blomberg, PST, Roger Berg , PST (Foto: NSR)

Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO) 2015 viste at svært få virksomheter innhentet Nasjonal trusselvurdering, utarbeidet av Politiets Sikkerhetstjeneste. Kunnskap om trusselbildet er en viktig del av arbeidet med risikoanalyser, så den labre interessen bekymret NSR i stor grad.

I samarbeid med PST og Kripos inviterte vi derfor til et frokostseminar like etter offentliggjøringen av trusselvurderingen i 2016. Tanken var at virksomhetene, i tillegg til å få presentert trussel- og trendbildet, skulle få anledning til å møte ledere fra PST og Kripos. Interessen for seminaret gjorde at vi også gjennomførte tilsvarende i 2017, og nå i 2018. Fra 2017 har også ØKOKRIM vært representert.

Siden næringslivskontakter nå er på plass i alle de nye politidistriktene, besluttet vi år å arrangere lignende seminarer regionalt, men i samarbeid med lokalt PST, næringslivskontakter og våre regionale koordinatorer.

Vi har arrangert regionale seminarer i Tønsberg, Bergen, Trondheim og i Tromsø. Oppslutningen på alle seminarene har vært stor, og flere av arrangementene var fullbooket med ventelister.

(Artikkelen fortsetter under bilde)

God dialog og samarbeid mellom myndigheter og næringsliv er avgjørende for å kunne forebygge alle former for kriminell aktivitet, herunder terror, spionasje og sabotasje. Denne formen for arenaer er gode brobyggere for slik dialog og samarbeid. Det å kjenne hverandre senker terskelen for å ta kontakt.

Tilbakemeldingene fra både deltakere, de ulike representanter fra PST, næringslivskontakter og våre regionale representanter har vært utelukkende positive. Vi ønsker å kunne gjøre dette til en årlig begivenhet, også regionalt.

En stor takk til alle som har bidratt til å gjøre dette til vellykkede arrangementer!

***

For øvrig, antallet virksomheter som innhentet Nasjonal trusselvurdering i 2017 var firedoblet fra 2015. Så NSR påstår – slike seminarer og god dialog mellom næringsliv og myndigheter har god effekt, for å øke kunnskapen om trusler og sårbarheter.

NSRs regionale koordinatorer for de ulike arrangementene


Morgan Sæbø
Østlandet Vest (Sør Øst politidistrikt)


Espen Husby
Vestlandet Nord (Vest politidistrikt)


Knut Iver Aastorp
Midt-Norge (Trøndelag- og Møre og Romsdal politidistrikter)


Trym Norberg Enoksen
Nord-Norge (Nordland-, Troms- og Finnmark politidistrikter)

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss