MOT KRIMINALITET - FOR NÆRINGSLIV OG SAMFUNN

Strategien er et sammenfattende dokument som gir en retningsanvisning for hvordan vi skal jobbe og hvor vi skal gå i årene som kommer. Vårt nye motto ”mot kriminalitet – for næringsliv og samfunn” forteller enkelt og greit hva vi skal drive med.

Erland Løkken, direktør i NSR

Næringslivets Sikkerhetsråds nye strategi er nå vedtatt og lagt ut på vår hjemmeside sammen med oppdaterte vedtekter.
Vår nye visjon; ”å være det foretrukne og ubestridte forum for kontakt mellom næringsliv og justis- og sikkerhetsmyndigheter i spørsmål knyttet til kriminalitet i og mot næringslivet” setter høye ambisjoner for organisasjonen. Jeg mener vi vil klare å leve opp til det på sikt.
 
Rett nok er vi en liten fast organisasjon, men vi har et meget bredt kontaktnett og synbar innflytelse. Våre ressurser må fortsatt benyttes der de gir innflytelse og virkning, og strategien gir et overordnet blikk på de prosesser og retninger vi skal vektlegge i vårt arbeid fremover. Oppsummert legger strategien til grunn at vi skal styrke det konsultative rådet slik at det forblir interessant for offentlige myndigheter og gir innsikt til næringslivet, fokusere innsatsen mot næringslivets ledere, etablere utvalg som ivaretar kunnskapsoverføring mellom medlemmer, bidra med informasjon og nettverk til sikkerhetsmyndighetene, samt gjøre næringslivets sikkerhetsutfordringer kjent i og gjennom media.
 
Dette krever at vi jobber i fire hovedretninger:

  • Én rettet mot næringslivet og som er rådgivende, kunnskapsoppbyggende og kunnskapsformidlende
  • Én rettet mot politi og andre sikkerhetsmyndigheter slik at disse bevilger tid og ressurser, og utvikler kompetanse, til å bekjempe kriminalitet i og mot næringslivet
  • Én rettet mot de politiske organer slik at disse ser næringslivets utfordringer og legger premissene til rette for NSRs og næringslivets innsats mot kriminalitet.
  • Én rettet mot utdanningsinstitusjoner og faginstanser for å sikre at næringslivets problemstillinger blir kjent og jobbet med.

Gjennom det formaliserte nettverket mot justis- og sikkerhetsmyndigheter og aktive og kompetente medlemsvirksomheter, skal vi gjøre NSR til det ubestridte kriminalitetsforebyggende fora for næringslivet.
 
Første steg er å ønske velkommen til NSRs svært innholdsrike sikkerhetskonferanse 21. og 22. September 2010. Statsråd Rigmor Aasrud ønsker oss velkommen til en konferanse med bredde, dybde og profiler. Konferansens foredragsholdere er alle av stor interesse for media og næringslivet, og vil gi innsikt og kunnskap til deltagerne. Videre utover høsten kommer det minst ett kurs eller konferanse pr måned – i Oslo eller regionalt.  Vi gir således næringslivet og offentlige myndigheter all anledning til å berike seg selv – før de kriminelle beriker seg på deg.
 


 

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss