Morten Andreas Meyer ny styreleder i Norsis

Tidligere statsråd Morten Andreas Meyer er valgt som ny styreleder i NorSIS. Han er i dag partner og leder for avdeling for samfunn og politikk i First House. Meyer har lang ledererfaring fra næringslivet og mange år i toppolitikken. Som statsråd var Meyer en foregangsperson for digitalisering og fremla i 2005 stortingsmeldingen "eNorge - det digitale sporet".

Morten Andreas Meyer

–  NorSIS  fyller en sentral rolle i samfunnet. Informasjonssikkerhet og vår evne til å håndtere trusler vil bli stadig viktigere fremover. Det kjennes virkelig meningsfylt å være med å utvikle posisjonen til NorSIS og gjøre organisasjonen enda bedre i stand til å løse samfunnskritiske oppgaver, sier nyvalgt styreleder Morten Andreas Meyer.

Les mer på norsis.no

 

 

 

  

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss