Mørketallsundersøkelsen 2020 - informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet

Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) starter nå arbeidet med Mørketallsundersøkelsen 2020, den 12. undersøkelsen i rekken.

Illustrasjon (Foto: iStock)

Illustrasjon (Foto: iStock)

Norge er et av verdens mest digitaliserte land, noe som i tillegg til muligheter også gir oss nye sårbarheter og utfordringer. En av NSRs oppgaver er å gi norske virksomheter er så oppdatert situasjonsbilde som mulig. Mørketallsundersøkelsen har en sentral plass i denne opplysnings- og informasjonsstrategien mot næringslivet og offentlige myndigheter. Gjennom den henter vi inn fakta om IT-sikkerhetstilstanden i privat og offentlig næringsliv.

Undersøkelsen, med anbefalinger og grunnleggende tiltak for hva virksomhetene kan gjøre for å beskytte seg bedre, vil bli offentliggjort på Sikkerhetskonferansen 17. september.

Datainnsamlingen blir utført av Norstat på vegne av Opinion og NSR.
 

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss