Mørketallsundersøkelsen 2018 er nå tilgjengelig på engelsk

Mange av våre medlemmer har utenlandske ansatte, og vi har derfor oversatt undersøkelsen til engelsk.

Illustrasjon (Foto: iStock)

Illustrasjon (Foto: iStock)

Undersøkelsen ble første gang oversatt til engelsk i 2016, og mange har etterspurt en engelsk utgave også i år. En engelsk versjon vil bidra til økt kunnskap om datakriminalitet og informasjonssikkerhet i Norge for et bredere publikum.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss