Mørketallsundersøkelsen 2018

Informasjonssikkerhetsutvalget i NSR har startet arbeidet med Mørketallsundersøkelsen 2018.

NSR - Informasjonssikkerhetsutvalget.

Informasjonssikkerhetsutvalget. Fv, Soner Sevin, Peggy Heie, John A Johansen, Bjørn Watne, Martha Eike, Vidar Østmo, Ole Tom Seierstad, Tønnes Ingebrigsten, Christophe Birkeland og Arne Røed Simonsen. (Foto: NSR)

Årets undersøkelse bygger videre på Mørketallsundersøkelsen fra 2016. I løpet av februar vil en rekke virksomheter bli kontaktet pr. telefon og bedt om å svare på spørsmålene. Totalt vil det være 1500 respondenter til undersøkelsen.

Når datainnsamlingen er avsluttet, vil dataene bli analysert i regi av NSRs Informasjonssikkerhetsutvalg. Hovedfunnene i undersøkelsen og endelig rapport, vil bli lagt frem på Sikkerhetskonferansen 2018, den 20. september.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss