Mørketallsundersøkelsen 2016 i engelsk versjon

-Mange norske virksomheter bruker engelsk som arbeidsspråk, vi har i år derfor valgt å utgi en engelsk versjon av undersøkelsen, sier Jack Fischer Eriksen, direktør i NSR.

Illustrasjon (Foto: Adobe Stock)

Illustrasjon (Foto: Adobe Stock)

Det har også vært mange henvendelser om en engelsk versjon av undersøkelsen, fra personer som har ønsket å benytte den i internasjonale sammenhenger. Vi håper at en engelsk versjon vil bidra til økt kunnskap om datakriminalitet og informasjonssikkerhet i Norge for et bredere publikum, avslutter Eriksen.

 

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss