Mørketallsundersøkelsen 2014 - informasjonssikkerhet og datakriminalitet

Næringslivets Sikkerhetsråd har som formål å forebygge kriminalitet i og mot næringslivet. Et av virkemidlene vi bruker er å informere om de kriminelle trusler og trender vi ser i dag og forventer i fremtiden. Mørketallsundersøkelsen har en sentral plass i denne opplysnings- og informasjonsstrategien mot næringslivet og offentlige myndigheter. Gjennom den henter vi inn fakta om IT-tilstanden i privat og offentlig næringsliv.

Illustrasjonsfoto (Foto: Arne Røed Simonsen)

Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) starter nå arbeidet med Mørketallsundersøkelsen 2014, den 9. undersøkelsen i rekken. Undersøkelsen er enestående i Norge og er et viktig bidrag til å kartlegge omfanget av datakriminalitet og IT-sikkerhetshendelser, samt bevissthet omkring informasjonssikring og omfanget av sikringstiltak i norske virksomheter. Utvalgsarbeidet vil i 2014, i større grad i ha fokus på " hjelp til selvhjelp" til offentlige og private virksomheter. Det vil bli lagt vekt på anbefalinger og grunnleggende tiltak for hva virksomhetene kan gjøre for å beskytte seg bedre. Alle svar er anonymisert slik at verken respondenter eller deres virksomheter har mulighet til å bli identifisert.

Også denne gang har vi fått med et lag med høy kompetanse på fagfeltet. Utvalgsmedlemmene for 2014 er:

• Janne Hagen, FFI, utvalgsleder
• Christophe Birkeland, Norman
• Hans Kristian Pretorius, NorCERT
• Eiliv Ofigsbø, Kripos
• Johnny Mathisen, Telenor
• Tore Orderløkken, NorSIS
• Vidar Østmo, BROADNET
• Mari Grini, SpareBank 1 Gruppen
• Ole Tom Seierstad, Microsoft
• Tønnes Ingebrigtsen, Mnemonic
• Hallstein Husand, Datatilsynet
• Robin Stenvi, NorSIS, utvalgssekretær
• Kristine Beitland, NSR
 

Her finner du tidligere utgaver av Mørketallsundersøkelsen

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss