Misbruk av logo og firmanavn

Flere virksomheter opplever at deres logoer og firmanavn misbrukes i ulike svindelforsøk.

Falsk jobbannonse

Vi har lenge kjent til at virksomheters navn og logoer blir misbrukt i ulike kampanjer, konkurranser mv. Hensikten varierer, men phishing og økonomisk vinning går igjen.

Den siste fremgangsmåten vi har sett, er falsk jobbannonse på nett. Den aktuelle virksomheten oppdaget en falsk jobbannonse på NAVs hjemmesider, og senere fant de en lignende annonse på Linkedin.

Annonsen på NAVs hjemmesider ble raskt fjernet og NAV har endret sine rutiner for å kunne opprette annonser der, slik at det blir en bedre verifisering av virksomheten.

I dette tilfellet gikk e-postadressen i annonsen ikke til virksomheten, men til en ukjent adresse. Hva som ønskes oppnådd med den falske jobbannonsen er vanskelig å si, men phishing og/eller urettmessig økonomisk vinning er nærliggende å tro.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss