Microsoft slutter med sikkerhetsoppdateringer for Windows 2003!

Windows Server 2003 er for mange bedrifter hjertet i deres IT-løsninger. Etter 14. juli 2015 kommer det ikke lenger patcher eller sikkerhetsoppdateringer til Windows Server 2003.

Illustrasjon

Microsoft

 

 

 

 

 

 

 

Grovt sett kan risikofaktorer ved å fortsette å kjøre Windows Server 2003 etter 14. juli oppsummeres slik:

  • Sikkerhet: Trusselbildet utvikler seg hele tiden og programvare som ikke oppdateres er i stigende grad utsatt for sikkerhetsrisikoer. Som en referanseramme kom vi med 20 kritiske oppdateringer for Windows Server 2003 bare i fjor.
  • Utdatert programvare benyttes som «veier inn» i systemer av kriminelle som ønsker å få tilgang til informasjon og verdier de ikke skal ha tilgang til. Du utsetter ikke kun egen bedrift for en sikkerhetsrisiko, men også samarbeidspartnere.
  • Høyere totalkostnad: Vedlikehold av maskinvare og avanserte sikkerhetssystemer vil drive opp kostnadene.
  • Redusert konkurranseevne: Gammel programvare kan hindre innovasjon og være til hinder for effektivitet hos ansatte.
  • Hvis din bedrift fortsetter å bruke Windows Server 2003 kan det føre til suspensjon av sertifiseringer og/eller offentlig melding om selskapets manglende evne til å opprettholde sine systemer og kundeinformasjon. Eksempelvis: selskaper som Visa og Mastercard godkjenner ikke at brukere er på programvare som ikke har full støtte.

Å pensjonere et produkt er en normal del av et produktets livssyklus. Windows Server 2003 kom på markedet i April 2003, og var en stor nyhet i sin samtid. Microsoft takker nå en skikkelig arbeidshest for lang og tro tjeneste.

  • Det er på tide å la arbeidshesten hvile, sier direktør for cloud&enterprise, Petter Merok i Microsoft Norge. Det er mange gode grunner til å oppgradere til nyere versjoner. Forbedret kapasitet, kostnadseffektivitet og høyere brukertilfredshet, og ikke minst sikkerhet. Programvare som ikke oppdateres kan lett bli utsatt for angrep og ustabilitet, sier Merok.

Microsoft ønsker ikke å skremme, men å gjøre bedrifter oppmerksomme på at det er på tide å ta en vurdering av hvilken server som er i bruk. Det vil ta om lag 1 til 2 måneder å migrere til ny serverprogramvare. Ved oppgradering til siste versjon av Windows Server kan din bedrift dra nytte av moderne teknologi for å beskytte dine data, bruke virtualisering til å forbedre ytelsen, utnytte nettskyen for programmer og forbedre samhandling og kommunikasjon med Office 365 og andre tjenester.

Er du i tvil om dette gjelder din bedrift? Snakk med IT-sjefen eller din IT-leverandør.

Det kan samtidig være et godt grunnlag for en samtale om modernisering og kostnadskutt.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss