Mange ledere kan ikke krisekommunikasjon

For en virksomhet er det avgjørende å ha en god plan for krisekommunikasjon som ivaretar forholdet til mediene.

 

Svært ofte baserer vi vår mening på det mediene forteller. Men de færreste mennesker som danner seg en mening om en pågående krise eller krisehåndtering er direkte involvert. For en virksomhet er det derfor avgjørende viktig å ha en god plan for krisekommunikasjon som ivaretar forholdet til mediene, men som ikke er avgrenset til kun mediene. En virksomhet har mange interessenter som man må forholde seg til og kommunisere med for å lykkes i krisehåndteringen: de som er berørt av hendelsen, egne ansatte, eiere, samarbeidspartnere, myndighetsorganer, osv. En god kommunikasjonsplan ivaretar forholdet til alle disse.

Nye trusler i 2012?

Alle virksomheter kan bli utsatt for kriser og kriselignende situasjoner. Enten som følge av uhell eller som konsekvens av bevisste handlinger. Listen over mulige hendelser kan gjøres lang: brann i egne lokaler, ulykke der flere ansatte omkommer, underslag, uetisk atferd, kriminelle handlinger. Det kan slås fast at norske bedrifter og virksomheter vil bli utsatt for en rekke hendelser også i 2012. Vi kommer til å lese om det i avisene og på nettet hver dag. Noen håndterer krisen godt og kommer seg videre. Andre går overende, noen ganger hovedsakelig på grunn av dårlig mediehåndtering.

Overrasket – hver gang

Mange hevder at det var langt enklere å være sjef den gang pressen var enklere å ha med å gjøre. Men allerede i 1914 skrev Gudmund Schnitler følgende i boken Strategi: «Sjefens handlefrihet kan bli sterkt påvirket av ’den offentlige mening’ og dennes talerør: pressen (…). Han kan komme i en uheldig stilling, hans virksomhet bli sterkt hemmet, når han ved enhver anledning skal gi regnskap for sine handlinger og hensikter.»

Aksepter utfordringen

At det er kommunikasjonsutfordringer i kriser så vel som daglig drift er med andre ord ingen nyhet. Derfor er det oppsiktsvekkende at ledere fremdeles står frem i etterkant av en hendelse og sier de er overrasket over medietrykket og mediefokuset som tok fra dem nattesøvn og kreftene som skulle gå til å håndtere situasjonen. For til tross for at alle virksomheter kan utsettes for hendelser er det svært mange som ikke har et bevisst forhold til krisekommunikasjon og som ikke har en plan for slik kommunikasjon og krisehåndtering.

Den største trusselen i 2012 er derfor at en del bedrifter og ledere fortsatt ikke aksepterer at kommunikasjon i seg selv er en utfordring og et kompetanseområde, og som bør inngå som en integrert del av virksomhetens løpende planer – og kriseplaner.

Fem gode suksessfaktorer:

Vær raskt ute med informasjon

Kommuniser empati tidlig

Vis kompetanse og ekspertise

Opptre ærlig og åpent

Vær tilgjengelig for pressen

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss