"Less is more" – Mindre sikringsbelysning gir bedre sikring

At belysning gir sikkerhet er en sannhet med sterke modifikasjoner. Og i enkelte tilfeller er det direkte feil. Av og til gir belysning ingen kriminalitetsreduserende effekt, og noen ganger kan belysning gjøre sikringen dårligere.

Illustrasjon (Foto: Arne Røed Simonsen)

Illustrasjon (Foto: Arne Røed Simonsen)

Kvaliteten av sikringsbelysningen er avhengig av hva man skal beskytte, design av belysningen, det komplette sikkerhetssystemet og området rundt. Sikringsbelysning er ofte planlagt med manglende kunnskap om hvordan synet fungerer og hvordan kriminelle opererer.

Sikringsbelysning skal øke sikring og trygghet. Dette er to hensyn som ikke virker sammen og ikke må forveksles. Undersøkelser viser at kriminalitet enkelte steder har økt i områder som har fått forsterket nattbelysning.

 

Du kan lese hele artikkelen på aktuellsikkerhet.no. NSR bidrar med en fagartikkel i hver papirutgave av Aktuell Sikkerhet.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss