Kurs i reisesikkerhet

Bravura AS har lansert online kurs i reisesikkerhet, i samarbeid med NSR. Formålet med kurset er å kunne redusere uønskede hendelser for bedriftens ansatte på jobbreise. I forbindelse med NSR Sikkerhetskonferansen tilbys det nå medlemmer 20% rabatt ut september.

Illustrasjon

Du, som bedriftens utsendte, skal oppleve at din reise blir tryggere, du skal kjenne at du er i stand til å gjøre gode vurderinger – ikke bare før avreise, men også om noe skulle skje i løpet av reisen. Dine forberedelser og mentale sjekklister underveis skal hjelpe deg.  Sagt på en annen måte:

Reduser tvil og usikkerhet, bygg overskudd og mestringstro!

Fleksible muligheter for tilpasning.
Kurset et bygget opp i ulike moduler som gir mulighet for tilpasninger til den enkelte virksomhet. Som feks å legge inn virksomhetens egne policier, spesiell tematikk og fokusområder mm.
(gjelder ved kjøp til egen læringsplattform)

Online kurs er en god tilnærming fordi: 
-Du treffer alle ansatte i målgruppen når de har tid og der de er.
-Kostnadseffektivt
-Sikkerhetsansvarlig kan bruke mer tid til støtte på spesielle reiser eller oppdrag.
-Quiz løsningen gir god tilbakemelding på hvilke temaer som har behov for mer oppfølging.
-Felles budskap og grunnleggende opplæring i reisesikkerhet

Reisesikkerhet handler om riktige forberedelser for å ta vare på oss selv – din personlige sikkerhet på reisen – og også om forretningsmessige forhold, f.eks. virksomhetskritisk informasjon.

Trusselaktørene benytter seg av sammensatte metoder. Risiko- og sårbarhetsbildet er blitt mer komplekst; det har vokst fra småkriminalitet og spionasje til informasjonspåvirkning, cyberangrep og soloterrorisme.
I tillegg kommer helse- klima- og samfunnsutfordringer, sykdommer i ulike former, naturkatastrofer og sosial uro. 

Innholdet i kurset er:
Introduksjon,
Forstå risiko – enkel risikoforståelse for å kunne gjøre en der-og-da-vurdering på egenhånd
Før reise: planlegging og forberedelser, nedlastbar sjekkliste (hjelpe deg å komme i gang)
Årvåkenhet: Sannsynligvis vårt viktigste verktøy; hvordan jobbe med årvåkenhet.
Hva-hvis scenarier: Helse, forflytning, naturkatastrofer, kriminalitet, terror og kidnapping.
Digital reisesikkerhet, med digital sjekkliste.
Evaluering av reisen, forankre læring som andre også kan dra nytte av i virksomheten.

Du kan lese mer om kurset og bestille det her.
 

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss