Kurs i reisesikkerhet

Bravura AS lanserer online kurs i reisesikkerhet, i samarbeid med NSR. Formålet med kurset er å kunne redusere uønskede hendelser for bedriftens ansatte på jobbreise.

Illustrasjon

Du, som bedriftens utsendte, skal oppleve at din reise blir tryggere, du skal kjenne at du er i stand til å gjøre gode vurderinger – ikke bare før avreise, men også om noe skulle skje i løpet av reisen. Dine forberedelser og mentale sjekklister underveis skal hjelpe deg.  Sagt på en annen måte:

Reduser tvil og usikkerhet, bygg overskudd og mestringstro!

Reisesikkerhet handler om riktige forberedelser for å ta vare på oss selv – din personlige sikkerhet på reisen – og også om forretningsmessige forhold, f.eks. virksomhetskritisk informasjon.

Trusselaktørene benytter seg av sammensatte metoder. Risiko- og sårbarhetsbildet er blitt mer komplekst; det har vokst fra småkriminalitet og spionasje til informasjonspåvirkning, cyberangrep og soloterrorisme.
I tillegg kommer helse- klima- og samfunnsutfordringer, sykdommer i ulike former, naturkatastrofer og sosial uro. 

Innholdet i kurset er:
Introduksjon,
Forstå risiko – enkel risikoforståelse for å kunne gjøre en der-og-da-vurdering på egenhånd
Før reise: planlegging og forberedelser, nedlastbar sjekkliste (hjelpe deg å komme i gang)
Årvåkenhet: Sannsynligvis vårt viktigste verktøy; hvordan jobbe med årvåkenhet.
Hva-hvis scenarier: Helse, forflytning, naturkatastrofer, kriminalitet, terror og kidnapping.
Digital reisesikkerhet, med digital sjekkliste.
Evaluering av reisen, forankre læring som andre også kan dra nytte av i virksomheten.

Du kan lese mer om kurset og bestille det her.
 

Les også vår veiledere i reisesikkerhet!

Reisesikkerhet blir også et tema på sikkerhetskonferansen 2019

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss