Kripos og NSR inngår samarbeid

Kripos og Næringslivets sikkerhetsråd har i dag mandag 16. februar underskrevet en samarbeidsavtale for å styrke samarbeidet i bekjempelsen av kriminalitet i og mot næringslivet. - En viktig avtale, sier assisterende sjef Kripos.

Jack Fischer Eriksen og Vigleik Antun (Foto:Arne Røed Simonsen)

Jack Fischer Eriksen og Vigleik Antun (Foto:Arne Røed Simonsen)

Kripos og Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) underskrev mandag 16. februar en samarbeidsavtale for å utvikle og styrke samarbeidet for å bekjempe organisert og annen alvorlig kriminalitet i og mot næringslivet.

Avtalen ble underskrevet av Vigleik Antun, assisterende sjef Kripos, og Jack Fischer Eriksen, direktør for NSR.

– Det er sentralt i bekjempelsen av kriminalitet at offentlige etater og næringslivet inngår forpliktende samarbeid slik som vi har gjort i dag, sier assisterende sjef Kripos, Vigleik Antun, og legger til:

– Avtalen  er et viktig steg for å styrke det nasjonale samarbeidet både på et strategisk, operativt og taktisk nivå mellom politi og næringsliv. Avtalen skal sikre en mer forpliktende og tettere  samhandling gjennom felles kompetanseutvikling og virkelighetsforståelse, sier Antun

NSR og Kripos skal etablere et nasjonalt samarbeidsforum som skal møtes to ganger i året. Dette kommer i tillegg til at Kripos deltar fast i det konsultative rådet til NSR.

– Avtalen skal styrke samarbeidet mellom politiet og næringslivet. Gjennom avtalen forplikter partene seg til å legge til rette for at informasjon kan deles innenfor de rettslige rammene som gjelder og at partene kan utveksle erfaringer, sier Vigleik Antun.

- I tillegg til avtalens innhold, er dette et viktig signal til næringslivet om viktigheten av og viljen til samarbeid, sier Jack Fischer Eriksen.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss