Kriminelle tjener stort på sigarettsmugling

Folk risikerer helsa ved å kjøpe illegale sigaretter

Lastebil

Illustrasjon (Foto:Arne Røed Simonsen)

Tusenvis av smuglersigaretter tas i beslag hver eneste uke. Bare i løp­et av første halvår i 2015 har Toll­vesenet beslaglagt 6 millioner sigaretter. Likevel utgjør dette bare en brøkdel av det som kommer inn i landet.

Utredningsselskapet FaVer AS har siden 2014 bistått en av landets ledende importører av sigaretter med å kartlegge omfang og smuglernes «modus operandi». Konklusjonen så langt er at omfanget er enda større enn antatt da prosjektet startet, og at smuglerne er profesjonelle og godt organiserte.

Kommer ofte fra Baltikum

Fra tidligere å satse på store volum, gjerne i få enkeltstående transporter, benyttes nå mindre biler og hyppigere grensepasseringer med lavere kvanta. På den måten minimeres det økonomiske tapet dersom smuglingen blir avslørt, og strafferammen er beskjeden.

Omlastingen fra større til mindre biler skjer gjerne på avsidesliggende steder nær den svensk-norske grensen. Samtidig bytter de registreringsnummer på bilene, fra polske, danske eller tyske, til stjålne eller falske kjennemerker fra Norge og Sverige.

Det synes altså som om de fleste av leveransene først ankommer Sverige, antagelig via fergene til Ystad, Trelleborg og Stockholm. De fleste sigarettene som tas i beslag av Tollvesenet har opprinnelse fra Polen og de baltiske landene.

Forvirrer tollerne

Sverige benyttes som transittland, men det er Norge som er målet. Små og mellomstore varebiler fulle med sigaretter kjører tilnærmet daglig langs E6 på den svenske vestkysten i retning Svinesund. Fra øst kommer de inn via Kongsvinger og Ørje, og målet er nesten alltid Oslo-regionen. Der blir sigarettene enten solgt eller mellomlagret i påvente av transport videre til byer som Trondheim, Bergen og Haugesund.

Det finnes mange småveier hvor vår grense kan passeres, og en del av smuglerne velger disse. Ulempen er at dette tar ekstra tid, og hovedveien benyttes derfor likevel av de fleste. Smuglerne holder oppsikt med tollerne fra nærliggende hus, biler eller fra skogen. De kjører ofte i kolonne med tre-fem biler raskt over grenseovergangen. Et par av bilene har gjerne ikke ulovlig gods med seg, slik at de eventuelt kan forvirre tollerne.

Mild straff

Smuglingen styres av organiserte kriminelle gjenger. Om nye gjenger prøver å komme inn på eller overta eksisterende markeder, tvinges de til å betale deler av gevinsten til de gjeng­ene som er etablert fra før. Til tross for dette er fortjenesten enorm. Summer på 40-50.000 kr. i fortjeneste per leveranse er ikke uvanlig. Etter avsluttet transport får smuglerne pengene sine og hviler en stund før de igjen returnerer til Sverige. Et par dager senere er de tilbake i Oslo med en ny leveranse.

Mange av smuglerne blir selvsagt tatt fra tid til annen, men straffene er milde og fortjenesten stor.

I juni i år meldte Nettavisen at smuglersigaretter utgjør nesten 30 prosent av det totale sigarettforbruket i Norge, ifølge en undersøkelse utført av konsulent- og revisjonsfirmaet KPMG.

– Vi mener at denne undersøkelsen bekrefter at justismyndighetene må bruke flere ressurser på å stanse sigarettsmuglingen inn til Norge. Kanskje justisministeren burde sette ned et eget utvalg som kommer med konkrete råd, sa informasjonsdirektør Christian Angell i Philip Morris Norge til Nettavisen.

Stor omsetning

På gaten i Oslo og i enkelte kiosker og restauranter omsettes sigarettene for 50 kroner pakken, halve prisen av hva man betaler i butikken.

– I fjor hadde vi 73 saker med totalt godt over 200.000 sigaretter, i området rundt Brugata og Storgata, fortalte stasjonssjef på Grønland politi­stasjon, Kåre Stølen til Nettavisen.

Kjøperne kommer fra mange samfunnslag. Omsetningen er stor, og selgerne har kontakt med medsammensvorne som supplerer sigaretter fra et nærliggende lager når det de har på seg er tomt. De har åpenbart velfungerende interne varslingsrutiner, for så snart politiet viser seg fordufter selgerne umiddelbart. Straks politiet har forlatt stedet er salget i gang igjen.

Da Nettavisen konfronterte en kioskeier fortalte han at sigarettene kom fra Romania via Sverige og at han solgte 4-5 kartonger daglig.

– Jeg betaler 300 eller 350 kroner kartongen. Det er 10 pakker i en kartong. Dette er svarte penger, det er kriminalitet.

Helseskadelige sigaretter

Sigarettene som selges er ofte falske. Et produkt som i utgangspunktet på ingen måte er helsebringende, kan derfor være enda mer helseskadelig.

– Politiet har avdekket falske sigaretter som inneholder alt fra rottegift til arsenikk, sa Angell til Nettavisen.

Analyser offentliggjort av Europol viser at slike sigaretter kan inneholde avføring, arsenikk og midd. Dette er forhold kjøperne neppe tenker over. En offentlig kampanje om helsefarene ved kjøp av sigaretter en ikke aner noe om innholdet av kan trolig redusere etterspørselen. Da for eksempel metanolskandalen var et faktum for noen år tilbake falt smuglerspritmarkedet sammen. I løpet av kort tid var kundene forduftet, noe de fortsatt er flere år senere.

Finansierer terror

I juni meldte P4 at Europol rapporterte at millioner av dollar fra ulovlige sigaretter går til Taliban, Al-Qaida og andre terrorgrupper.

– Det er naivt å tro at en del av disse pengene fra ulovlige sigaretter i Norge ikke går til terror. Vi har lenge visst at terrorgrupper er innblandet i vanlig kriminalitet, spesielt våpen og narkotika. Så det er ikke så rart at disse også satser på salg av ulovlige sigaretter for å tjene enda mer, sa terrorforsker Lars Gule til P4.¢

«Politiet har avdekket falske sigaretter som
inneholder alt fra rottegift til arsenikk»

Christian Angell, informasjonsdirektør i Philip Morris Norge til Nettavisen

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss