Kriminalitetsforebyggende samarbeid.

Flere kjøpesenter i Stavanger har økt antallet vektere for å få ned omfanget av svinn. Dette har resultert i økt antall anmeldelser av naskeri.

Arne Røed Simonsen

Krimstatistikken politiet i Stavanger la frem tirsdag 17. januar viser at antall anmeldte naskerisaker økte merkbart fra 2010 til i fjor. Fra 400 anmeldelser i 2010 til 574 anmeldelser bare i fjor. En økning på nøyaktig 43,5 prosent, skriver Stavanger Aftenblad

Politiet i Stavanger tar anmeldelsene på alvor 

Politistasjonssjef Odd Tveit Jørgensen ved Stavanger politistasjon bekrefter at politiet og andre aktører i Sør-Rogaland har høy bevissthet rundt nasking. - Nasking er straffbart. Dessuten vil det gjerne være slik at mange som nasker, begynner i det små og ser at de kan gå videre med nasking og eventuelt annen kriminalitet. Det har en preventiv effekt å stanse dem på et tidlig tidspunkt, sier Jørgensen til Stavanger Aftenblad. 

Bedre samarbeid mellom det offentlige og private er nødvendig. 

NSR mener at innsatsen i Stavanger er et godt eksempel på at samarbeid mellom det private og det offentlige kan gi resultater. Vi må erkjenne at politiet ikke kan forebygge all kriminalitet alene, selv om det er den ideelle verden. En viktig faktor for at samarbeidet skal virke forebyggende er at det ikke bare blir en økt oppdagelsesrisiko, men også at det blir en reaksjon. Konfliktråd er en bra løsning for førstegangs lovovertredere, men ved gjentagelser bør andre reaksjonsformer nyttes. 

Samarbeid mellom det offentlige og det private er høyt på dagsorden i arbeidet med Stortingsmelding nr. 7 (2010-2011). Næringslivets Sikkerhetsråd er i tett dialog med Justisdepartementet og deltar i en arbeidsgruppe i regi av KRÅD for å finne gode samarbeidsformer og mekanismer. 

Pr. i dag er det lokale næringsliv lite involvert i de samordnende lokale tiltakene (SLT) og politirådene.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss