Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO)

Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) er i disse dager i gang med den 6. undersøkelsen. I denne forbindelse vil en rekke virksomheter bli kontaktet for å svare på noen spørsmål om hva næringslivet opplever av kriminalitet.

NSR er stiftet av de sentrale næringslivsorganisasjonene med det formål å forebygge kriminalitet i og mot næringslivet. Et virkemiddel er å informere om de kriminelle trusler og trender vi ser i dag og forventer i fremtiden. KRISINO har en sentral plass i NSRs opplysnings- og informasjonsarbeid mot næringslivet og offentlige myndigheter. Målgruppen er privat og offentlig virksomheter.

Alle svar blir anonymisert slik at verken respondenter eller deres virksomheter vil bli identifisert.

Hovedfunnene i undersøkelsen vil bli offentliggjort på NSRs Sikkerhetskonferansen 2013, 25. september.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss