Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO) 2019

Arbeidet med å hente inn svar til årets undersøkelse er i gang. Vi benytter Norstat til å kontakte respondenter til årets undersøkelse.

Illustrasjon (Foto: Arne Røed Simonsen)

Illustrasjon (Foto: Arne Røed Simonsen)

I år gjennomføres Krisino-undersøkelsen for åttende gang.  Den søker å kartlegge hvilke typer kriminalitet og sikkerhetsutfordringer virksomhetene utsettes for, og hvilke holdninger virksomhetsledelsen har til kriminalitet og kriminalitetsforebygging.

Undersøkelsen gir et verdifullt bidrag til næringslivets og offentlige myndigheters felles arbeid med å forebygge kriminalitet. Den får bred oppmerksomhet i media, og er ofte referert til i offentlige styringsdokumenter.

Funnene i undersøkelsen vil bli offentliggjort på NSRs årlige sikkerhetskonferanse den 19. september 2019.  (www.sikkerhetskonferansen.org)

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss