Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge 2019

Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (Krisino) har over år vært et mye omtalt og viktig rapport, ikke bare for Næringslivets Sikkerhetsråd, men også for våre medlemmer og myndighetene.

Foto: iStock

Foto: iStock

Kartleggingen av ulike kriminalitets - og sikkerhets utfordringer i både offentlig og privat sektor er til god hjelp i felles forbyggende arbeid. I undersøkelsen intervjues 2500 ledere i offentlig og privat sektor. NSR er avhengig av sponsorer for å kunne gjennomføre større undersøkelser som Mørketallsundersøkelsen og Krisino. Vi er svært glade for at både våre medlemmer og myndighetene har støttet de tidligere undersøkelsene økonomisk. 

Ønsker din virksomhet å støtte Krisino 2019? 

Som sponsor vil dere også få muligheten til å delta i utvalget som reviderer eksisterende undersøkelse.  Videre vil virksomheten få full tilgang til alle funn i undersøkelsen før resultatene offentliggjøres, og mulighet til å benytte resultatene i sitt eget arbeid. Alle støttespillere får også sin logo i undersøkelsen, og vil ha stor eksponeringsverdi. 

Kontaktperson i NSR er seniorrådgiver Arne Røed Simonsen, asi@nsr-org.no

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss