Kriminalitet i bygg- og anleggsnæringen

Kripos har laget en orientering som beskriver kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen, basert på situasjonsbeskrivelsen med samme navn som ble produsert i fjor – men i en mye kortere og offentlig versjon.

Illustrasjon

Foto: Arne Røed Simonsen

-Bygg- og anleggsnæringen er attraktiv for en lang rekke kriminelle aktører, og bransjen angripes fra mange kanter. Kriminelles misbruk av legale virksomheter gir store utfordringer i form av konkurransevridning, hvitvasking og utnyttelse av ulovlig arbeidskraft. I tillegg påføres samfunnet fundamentale belastninger i form av skatteunndragelser og trygdemisbruk. Den langsiktige konsekvensen dersom denne kriminaliteten får fortsette aner vi bare konturene av, men at den vil være ødeleggende for samfunnet hersker det liten tvil om, sier Vigleik Antun, assisterende sjef Kripos.

Det var mange bidragsytere til situasjonsbeskrivelsen, som sammen tegnet et bilde av kriminaliteten som dominerer bygg- og anleggsbransjen. Kort oppsummert er det mange ulike kriminelle aktører som involverer seg i denne bransjen – og de blir stadig flere og mer organisert.

Dokumentet er ment som et bidrag til å beskrive de samlede utfordringer samfunnet står overfor i kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet. Forhåpentligvis vil den være et utgangspunkt i arbeidet med å finne frem til effektive tiltak for å bekjempe kriminaliteten, både innenfor bygg- og anleggsbransjen spesielt og arbeidsmarkedet generelt.

Vi kan forvente både mer omfattende organisering og ytterligere ekspansjon innen bygg- og anleggskriminalitet, med bakgrunn i følgende:

•             Det er få sanksjoner og små konsekvenser når ulovligheter oppdages

•             Bygg- og anleggsmarkedet ventes å øke – fremdeles mye penger for kriminelle å hente

•             Det ventes økt arbeidsinnvandring - vil også øke bruken av ulovlig arbeidskraft

•             Nordmenns holdning til svart arbeid virker uendret

•             Det er enkelt å starte og avvikle selskaper i Norge

•             Økt bruk av falske identiteter.

Last ned hele rapporten her.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss