Kortere ventetid på politiattest

Til stor lettelse for arbeidsgivere og arbeidstakere over hele landet, blir ventetiden på politiattest stadig kortere. I begynnelsen av februar er den på fire uker, og forventes å synke ytterligere i tida framover. Dermed er Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester i Vardø på god vei mot en ny normalsituasjon, etter en vanskelig høst, med økende restanser og opp til syv-åtte ukers behandlingstid.

Politiattest. Foto: Arne Røed Simonsen

Foto: Arne Røed Simonsen

- Det har vært en fortvilet situasjon, sier avdelingsleder Leif Sætrum. - Vi har hatt tekniske problemer og økt pågang, innført ny straffelov, samtidig som vi fra sommeren fikk full effekt av at vi nå utsteder politiattester for hele Norge.

- Det er åpenbart at den lange ventetiden har skapt en vanskelig situasjon for arbeidstakere og arbeidsgivere, sier Sætrum. - Derfor er vi svært glad for at vi nå er på rett vei.

Gjennom et nært samarbeid med Politiets IKT-tjenester ser det nå på nyåret ut til at det er funnet en løsning på de tekniske problemene. Samtidig jobber medarbeiderne på kontoret i Vardø på spreng for å bygge ned restansene.

- Innsatsen gir resultater. Før jul hadde vi en restanse på over 37 000 saker. Forrige mandag var den på litt over 29 000, mens den nå er nede i under 18 000 saker, forteller Sætrum. - Det gir oss masse motivasjon at vi nå kan jobbe uten tekniske avbrudd.

- Vi oppfordrer de søkere som kan benytte elektronisk søknad, om å gjøre det, samt å opprette digital postkasse, slik at utsendelsen av politiattesten blir så effektiv som mulig. Søkerne kan nå sjekke status på sin søknad på www.politi.no

I forbindelse med etablering av kontoret i Vardø er det utviklet et nytt system og nye rutiner for utstedelse av politiattester.

- Sentralisering gir oss muligheten til å utvikle en profesjonell, ensartet og likeverdig tjeneste for utstedelse av politiattest. Vi fortsetter å utvikle systemet og rutinene for å sikre kvalitet og effektivitet i utstedelsen av politiattester, avslutter Leif Sætrum.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss