Kontaktpunkt for bakgrunnssjekk

I et brev til Kunnskapsdepartementet (KD) av juni 2010 anmodet Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) om at det ble vurdert å legge vitnemål på Altinn.no slik at samfunnet ble sikret en pålitelig og fortrolig måte å oppbevare og sende vitnemål på.

NSR mener det vil være et viktig bidrag til å redusere risikoen for forfalskning av vitnemål, samt bidra til ekthetsbekreftelse av studiestedet. Så langt har vi ikke hørt noe fra KD om forslaget, men fra andre instanser som føler dette på kroppen er forslaget godt mottatt.
 
I påvente av KDs vurdering av forslaget, som tydeligvis kan ta sin tid, har næringslivet fremdeles behov for å kunne verifisere utdannelse og bakgrunn ved ansettelser og opptak til skoler og kurs.
 
I januar i år sendte derfor NSR et brev til KD og Forsvarsdepartementet (FD) der vi anmodet departementene om å instruere sine underlagte enheter til å opprette kontaktpunkter og etablere prosedyrer for henvendelser om bakgrunnssjekk. Dette gjelder universiteter og høyskoler for KDs vedkommende, og krigsskolene og stabsskolen for FDs vedkommende.
 
I brevet sa vi at kontaktpunktene må være lette å finne på institusjonenes hjemmesider, og må kunne svare relativt raskt på henvendelser. Det er i dag ikke akseptabelt å vente i flere uker på et svar om oppgitt bakgrunn er korrekt eller ikke. Videre er det en uakseptabel tilstand å måtte benytte personlige kontakter ved utdanningsinstitusjonene for å få bekreftet en bakgrunns ekthet.
 
I dag er Forsvaret blant de institusjonene hvor bakgrunnssjekk er komplisert og til dels mistenkeliggjort. Verken næringslivet eller Forsvaret er tjent med en slik tilstand. Det er derfor trist at FD i et svar til NSR avviste forslaget. Forsvaret vil fortsette som i dag inntil KD eventuelt innfører det for sine institusjoner. Vi ser på dette som beklagelig.
 
Vi har ikke mottatt noen reaksjon fra KD.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss