Kan skadene av terrorhandlinger begrenses?

Nytenkning og økt kompetanse rundt sikring av infrastruktur og bymiljø, er blant nødvendige tiltak som Næringslivets Sikkerhetsråd, mener tvinger seg frem etter de mange terroraksjonene i Europa og naboland.

Jack Fischer Eriksen (Foto: Arne Røed Simonsen)

Jack Fischer Eriksen (Foto: Arne Røed Simonsen)

– En feig og trist handling som vi dessverre ikke kan sikre oss ett hundre prosent imot. Men, det er mulig å begrense konsekvensene, sa direktør Jack Fischer Eriksen i Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) til Aktuell Sikkerhet og andre medier etter terrorhandlingen i Stockholm.

Terrorangrepet i Stockholm føyer seg inn i rekken av tilfeller i Europa der det er brukt bil eller lastebil mot folkemasser; Nice, Berlin, London. Tilfellet i London skjedde nøyaktig to uker før den svenske hovedstaden ble rammet. Disse fire terrorhandlingene har krevd litt i overkant av 100 menneskeliv og langt flere er blitt skadet.

«Designing Out Crime» er et sentralt begrep i arbeidet som NSR mener må prioriteres når det gjelder sikring av infrastruktur og bymiljø, men kompetansen mangler i mange yrkesgrupper. Sikringsfaget er så å si fraværende i utdanningen til arkitekter, landskapsarkitekter, byplanlegger, ingeniører mv.

– Dette omfatter bruk av arkitektur som kriminalitetsreduserende virkemidler, som for eksempel å begrense muligheten for at et kjøretøy skal kunne ramme en større folkemasse i høy hastighet, sier Fischer Eriksen.

NSR er også opptatt av at det fortsettes med kompetanseheving av arkitekter og landskapsarkitekter. Vi viser i den forbindelse til boken «Between freedom and security». Boken er resultat av et samarbeid mellom Bergen Arkitekthøyskole (BAS), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Viktigheten av studiet, er å bedre forstå konsekvensen av sikkerhetstiltak.

I boken er det samlet en rekke ulike fagfelt som hvilke byer vi kan og vil skape, i en tid hvor begrepene sikkerhet, trusler og risiko stadig oftere blir trukket inn i byutviklingsdebatten.

– Det allerede er mye bra arbeid som allerede står på dagsorden for å sikre infrastruktur og bymiljøer, men det er liten tvil om at byplanleggere og andre fortsatt har for lite fokus på dette. Det er stort rom for forbedring. Vi må tenke sikkerhet nå, før vi begynner å bygge fremtidens tettsteder, kjøpesentre, togstasjoner, kritisk og ikke kritisk infrastruktur, avslutter Jack Fischer Eriksen.

Sikringsutvalget er et av NSRs ekspertutvalg.

Utvalget arbeider med helhetlig sikring rundt infrastruktur og i bymiljø for å bidra til at det utvikles kostnadseffektive, fleksible, fremtidsrettede og tilpassede sikringstiltak for privat og offentlig bruk.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss