Kan ressursene utnyttes bedre?

Adgangskontroll blir stadig viktigere i samfunnet. Dette kan virksomheter og næringsparker lære av.

Jack Fischer Eriksen (Foto Arne Røed Simonsen) designing out crime

Jack Fischer Eriksen (Foto Arne Røed Simonsen)

Jeg leser med stor interesse Dagbladets oppslag torsdag 29. oktober, om rettsaken mot Imran Saber som ble avviklet i Oslo Tinghus. Her fremkommer det blant annet at den tiltalte er truet på livet, og at sikkerheten rundt avviklingen av rettsaken er høy. Skal man tro det som skrives har et tjuetalls politifolk vært avsatt til vakthold under rettsaken, i tillegg til Beredskapstroppen og styrker fra Spesielle Operasjoner. Lignende ressursbruk er ikke uvanlig rundt avvikling av andre rettsaker med behov for ekstra sikringstiltak.

Behov for adgangskontroll

Bergens Tidende hadde dette som tema tirsdag 20. oktober, hvor det fremkommer at besøkende til tinghuset i Bergen nå blir scannet ved besøk. På kort tid ble det her avdekket flere besøkende bærende på kniv, og sorenskriveren i Bergen Tingrett ønsker fokus på «sikkerhet ved domstolene.»

Jeg mener at disse scenarioene også kan trekkes til det mer hverdagslige, hvor mange virksomheter og næringsparker har behov for forskjellige former for adgangskontroll, avhengig av hvilken verdi som er representert på deres område.

Lønnsom investering

Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) mener det er viktig å ha fokus på ressursbruken som benyttes til adgangskontroll, det være seg i en rettssal, kontorbygg eller industripark. Ved bruk av gode og tilpassede sikringstiltak vil vi kunne høyne sikkerheten og unytte ressursene på en bedre måte.

NSR har opprettet et Sikringsutvalg hvor nettopp dette er tema. Kan vi sikre oss på annen måte i fremtiden, ved bruk av arkitektur og design, for å få bedre sikkerhet og samtidig spare ressurser? Svaret på dette er ja, og det er nødvendig å tenke sikkerhet allerede i planfasen ved oppføring av nye bygg, ved restaurering og fornying av både inne- og uteområder.

Ved å tenke sikkerhet tidlig i planleggingen vil samfunnet, politi og næringsliv spare mye ressurser i fremtiden, og investering i riktig sikkerhet blir lønnsomt på sikt.

NSR og COWI arrangerer konferansen Desiging Out Crime 2015 18.november i Næringslivets hus.

Klikk for mer informasjon.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss