Kan gjengangerkriminelle bli en ressurs?

Fra innsatt til en av "gutta på skauen". Vilje, samarbeid og tillit kan gjøre en forskjell. Og det nytter.

Fengsel og hel ved (Foto:Arne Røed Simonsen)

Prosjektet Hel Ved er et eksempel på hvordan gjenganger kriminelle kan bli en ressurs. Foto: Arne Røed Simonsen

Næringslivets Sikkerhetsråd bidrar med en artikkel i hver papirutgave av bladet Aktuell Sikkerhet.

I siste utgave av papirutgaven, skriver vi om gjengangerkriminelle, eller nærmere bestemt om et forskningsprosjekt ved NTNU Samfunnsforskning AS om gjengangerkriminelle.

Hovedhensikten er å få økt kompetanse om gjengangeres liv og virke. Dernest å utrede næringslivets samfunnsansvar knyttet til oppfølging av gjengangere og gevinsten næringslivets kan ha av dette. Det vil også kunne lages kurspakker til næringsliv om kriminalitetsforebyggende tiltak, basert på den kunnskapen som opparbeides gjennom prosjektet. Dette kan gjøre med eller uten gjengangeres deltagelse.

Du kan lese hele artikkelen på Aktuell Sikkerhets nettside.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss