Kampanjetilbud på giroblankett

Varslingslisten har siden juni i fjor mottatt en rekke henvendelser fra ulike virksomheter som har mottatt en giro fra ett katalogselskap, som vi kaller Nettkatalogselskapet.no i denne artikkelen.

 Utformingen av giroblanketten er veldig lik en faktura, og antallet henvendelser til Varslingslisten tyder på at mange faktisk oppfatter det slik." Nettkatalogselskapet.no" hevder på sin side at dette bare er et kampanjetilbud som de har sendt ut på en litt artig måte. - Av erfaring vet vi at norske bedriftsledere er lei av pågående telefonselgere som forstyrrer og irriterer i en allerede hektisk hverdag. Av den grunn driver vi ikke med aktivt telefonsalg. Det er også bakgrunnen for at deres firma har mottatt kampanjetilbudet fra oss. At tilbudet sendes ut på en giroblankett er for å skape ekstra oppmerksomhet rundt denne kampanjen, skriver kundeservice i "Nettkatalogselskapet.no".

Vi må gi de rett på ett punkt, de skaper oppmerksomhet! Problemet er at oppmerksomheten er frustrasjon og sinne hos de som mottar "fakturaen". Flere medier har hatt oppslag om fortvilte mottakere av giroblanketten fra Nettkatalogselskapet.no.
Kampanjetilbudet fra "Nettkatalogselskapet.no", som har vart snart ett år, sier heller ikke noe om hva som er ordinær pris, denne finner vi heller ikke på deres hjemmesider.

Giroen som "Nettkatalogselskapet.no" er heller ikke gyldig som faktura i henhold til bokføringsforskriften, noe som NettNettkatalogselskapet.no også er klar over. ¬- For å kunne oppfylle kravene til å være en faktura må giroen inneholde ordet faktura, ha et fakturanummer, fakturadato, kundenummer og en betalingsfrist. Tilbudet vi sender ut inneholder ingen av delene, skriver kundeservice i "Nettkatalogselskapet.no" i en e-post.

Vi undrer på hvordan "Nettkatalogselskapet.no" håndterer de innbetalinger som måtte komme fra de som misoppfatter deres tilbud, og faktisk benytter denne giroen som faktura (salgsdokument)
 

Bokføringsforskriften

Kjøper har etter bokføringsreglene et selvstendig ansvar for at kjøpsdokumentasjonen er riktig, jf. bokføringsforskriften § 5-5 og bokføringsloven § 10. Her fremgår det at kjøpsdokumentasjonen skal oppfylle de kravene som stilles til salgsdokumentasjon etter bokføringsforskriften § 5-1. Dersom selger ikke overholder disse reglene og sender kjøper et mangelfullt salgsdokument, har kjøper selv ansvar for å sørge for at hans kjøpsdokument oppfyller kravene i bokføringsreglene. Kjøper skal da kreve ny salgsdokumentasjon fra selgeren som oppfyller kravene i bokføringsforskriften § 5-1, jf. bokføringsforskriften § 5-5.

Kjøper bør være spesielt oppmerksom på om salgsdokumentet er påført organisasjonsnummer fra Enhetsregisteret og om foretaket er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, da skal organisasjonsnummeret etterfølges av bokstavene MVA. Det er dette nummeret og det offisielle navnet fra Foretaksregisteret som skal stå på fakturaen (salgsdokumentet). Det er bare de som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret som kan oppgi merverdiavgift i salgsdokumentasjon og opplyse i prisangivelse at vederlaget omfatter merverdiavgift, jf. merverdiavgiftsloven § 15-14.

Overholder ikke kjøper disse pliktene, kan man risikere straffeansvar etter bokføringsloven § 15 og at man ikke får fradrag for inngående merverdiavgift på kjøpet og at skattefradrag kan nektes. Kjøper har således, under straffeansvar, en plikt til å be selger utstede en formriktig faktura før denne bokføres i regnskapet, og risikerer også å tape fradrag for skatt og merverdiavgift hvis det ikke gjøres.

 

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss