Jack Fischer Eriksen slutter i NSR

Etter nesten 5 år i lederrollen slutter Jack som direktør i NSR. Han tiltrer i ny jobb i ÅF Advansia fra den 1. juni. Anette Tinglum blir konstituert direktør fra 1. mai.

helfigur portrett av Jack Fischer Eriksen som lener seg mot en bjerkestamme utenfor Næringslivets hus

Jack Fischer Eriksen (Foto: Arne Røed Simonsen)

NSR har hatt en rivende positiv utvikling under Jacks ledelse, og styret vil snarest starte prosess med å finne ny leder. NSR står i viktige og gode prosesser som fortsatt vil bli ivaretatt, i tillegg til arbeid med KRISINO, Sikkerhetskonferansen og oppfølging av råd og utvalg.

"Dette var en vanskelig beslutning å fatte, men etter snart fem år i lederrollen i en meget krevende stilling og i en fantastisk spennende jobb, velger jeg å trekke meg tilbake. Nå har jeg besluttet å begynne i en ny spennende og krevende jobb, og ser frem til nye muligheter. NSR vil bestå som en viktig organisasjon, og jeg gleder meg til å følge organisasjonens utvikling i tiden fremover."

Spørsmål i forbindelse med den ledige stillingen rettes til styreleder i NSR, Tore Eugen Kvalheim, på mail tore.eugen.kvalheim@spekter.no 

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss