Jack Fischer Eriksen blir ny direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd

Eriksen kommer fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Han overtar stillingen som direktør i NSR etter Kristine Beitland, som fratrådte 1. juli.

Jack Fischer Eriksen (Foto: Even Rise)

Jack Fischer Eriksen (Foto: Even Rise)

Eriksen har bakgrunn fra både politi og næringsliv.  Tidligere har han blant annet jobbet i STOP - Nordic Content Protection / Canal Digital AS.  Der jobbet Eriksen blant annet med å bekjempe ulovlig streaming og ulovlig tilgang til fjernsynssendinger som mottas via parabol, digitalt bakkenett, IP-TV eller kabel-TV-anlegg.  Før dette jobbet Eriksen i tolv år i politiet.

Han er nå ansatt i PST, men er utlånt til Utenriksdepartementet for å jobbe med sikkerhetsrådgivning og risikoanalyse. Eriksen vil være i UD frem til han tiltrer stillingen som direktør i NSR.

- Jeg gleder meg til å ta fatt på nye utfordringer, og ikke minst fortsette på de spennende prosjektene som NSR allerede holder på med, sier Eriksen.

- Vi ser frem til at Eriksen tiltrer stillingen.  Med hans lange og varierte erfaring innen både kriminalitets- og sikkerhetsområdet blir han en ressurs for NSR, sier Frode Bjeglerud, styreleder i NSR.

Eriksen tiltrer stillingen 1. oktober.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss