Internasjonal sikkerhetspris utdelt i Norge for første gang

Statssekretær Gjermund Hagesæter delte ut den aller første The Outstanding Security Preformance Award – The OSPAs under konferansemiddagen på Sikkerhetskonferansen 2015. Den første prisen gikk til Jan Kraft fra Miljødirektoratet.

Jan Kraft (Foto: Thomas Haneborg, NSR) OSPA

Jan Kraft (Foto: Thomas Haneborg, NSR)

Den første kategorien OSPA som ble delt ut var Fremragende intern ledelse.

Vinneren ble Jan Kraft, som i september gikk av med pensjon fra Miljødirektoratet. Jan har jobbet med sikkerhet i Produktregisteret, og videre i Miljødirektoratet.

Juryen begrunnet prisen med at Kraft har utført fremragende arbeid over tid, og for å evne og gjennomføre et godt sikkerhetsarbeid med alle interessenter i tankene.  Over tid fordi han har tatt sikkerhetsarbeidet gjennom prosessen fra beskyttelse av papir til beskyttelse av systemer, og med interessenter fordi han har evnet å se at beskyttelse av alle involverte er nødvendig for å få, og opprettholde tillit til. Det vil si at fysisk sikring, opplæring av ansatte, utvikling av sikkerhetskultur, og ikke minst god og riktig informasjon til kunden har stått sentralt.  Dette er gjort på en lavmælt og profesjonell måte som det står stor respekt av. 

- The OSPA er en ærefull pris, ikke bare for meg som prisvinner, men en pris til hele organisasjonen for godt sikkerhetsarbeid og god sikkerhetskultur gjennom mange år.  Sikkerhetstruslene i det digitale samfunnet har aldri vært større. Dette setter større og større krav til virksomhetenes interne sikkerhetsarbeid. Det interne sikkerhetsarbeidet er avhengig av godt internt samarbeid og god sikkerhetskultur. The OSPAs er en viktig pris for Norge og vil forhåpentligvis bidra til å skaffe større oppmerksomhet om det viktige sikkerhetsarbeidet alle virksomheter bør utføre hver dag, sier Jan Kraft.

Den andre kategorien var Beste nye sikkerhetsprodukt.

Vinneren her ble Safe4 Security Group AS for produktet SelectaDNA.

Juryen begrunner sitt valg av vinner med produktets positive potensiale for forebygging av innbrudd og tyverier. Produktet vil kunne bidra til å forebygge tap av verdier for enkeltindivider og familier, forebygge kriminalitet og å spare samfunnet for tap. Det helhetlige konseptet rundt produktet vil kunne bidra til effektiv oppklaring ved funn av merkede verdier. Produktet er i test, og juryen imøteser med spenning tall som vil vise produktets effektivitet.  Produktet er originalt og enkelt for den målgruppen det er ment for.

Frode Mathiassen og Roy Gjerde - Å motta prisen for Beste nye sikkerhetsprodukt var en stor ære for oss i Safe4 Security Group AS. Vi har i lang tid jobbet med lanseringen i Norge, og når vi nå endelig kunne lansere, er det ekstra stort å kunne motta prisen for et så godt produkt som SelectaDNA er. Det gir oss videre motivasjon for å finne nye metoder som er med på å redusere vinningskriminaliteten både i næring og det private. Takket være et meget godt samarbeide mellom det offentlige og private som har gjort dette mulig. OSPA kåringen er et meget godt initiativ og jeg er helt sikker på at sikkerhetsbransjen i Norge vil i årene som kommer kjempe om de gjeve prisene som blir utdelt under sikkerhetskonferansen, sier Frode Mathiassen, markedssjef i Safe4 Security Group AS.

Den tredje kategorien var Beste statlige sikkerhetsinitiativ.

Vinneren her ble politiets samarbeidsprosjekt Grenseløs ved politiinspektør Odd Skei Kostveit, for initiativ og ledelse av samarbeidet mellom politi og næringsliv i pilotprosjektet "flytende mikromerking".

Juryen begrunnet prisen med at Vinneren viser et uvanlig og fremragende godt eksempel på samhandling mellom politiet, næringslivet og samfunnet forøvrig. Initiativet handler om politiets erkjennelse av behovet for å samhandle på tvers av politidistrikter, landegrenser, etater og næringsliv for å klare å gjennomføre på oppdraget med å forebygge, avdekke, begrense og iretteføre kriminalitet. Vinneren har her vist ekstraordinært initiativ samt evne til gjennomføring.

Odd Skei Kostveit -Prosjekt flytende mikromerking er et eksempel på et godt samarbeid mellom politiet, bransjeorganisasjoner og kommersielle aktører innen forebygging. Et slikt samarbeid er i trå med føringer fra både POD og politisk ledelse, og en nødvendighet for å drive effektiv forebygging. Når vi samarbeider om kriminalitetsforebygging, får vi en større verktøykasse og blir mer effektive, sier Odd Skei Kostveit i Grenseløs.

-NSR er stolte over den første prisutdelingen av The OSPAs, skjedde i Norge og i samarbeid med oss. De neste som vil dele ut prisen er blant annet Australia, Tyskland og USA, og flere vil følge, sier Jack Fischer Eriksen, direktør i NSR.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss