Internasjonal sikkerhet på dagsorden!

På NHOs årlige samling mellom Norges stasjonssjefer og næringslivsledere denne uken, var sikkerhet internasjonalt og samarbeid mellom utenriksstasjonene ett av tre tema.

ambassadørmøte NHO

Foto: Arne Røed Simonsen

I år var Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) og vårt utvalg "Grenseløse utfordringer" (Sikkerhet internasjonale virksomheter) invitert til å delta på arrangementet. NSRs direktør, Jack Fischer Eriksen fikk ansvaret for å lede siste sesjon av seminaret.

Temaer som ble tatt opp var Hvilke sikkerhetsutfordringer har det globaliserte næringslivet, hva kan utenrikstjenesten bidra med, samt terrorfare og politiske omveltninger. Victor Rønneberg, ambassadør til Kenya redegjorde for situasjonen i Kenya og hvordan ambassaden samarbeidet med stedlig norsk næringsliv. Deretter fortalte Jannicke Hilland, direktør Corporate Safety and Security i Statoil, om granskingsrapportens betydning for deres arbeid med sikring og sikringskultur i hele organisasjonen etter In Amenas.

Videre ble det diskutert Sikkerhetsutfordringer knyttet til korrupsjon. Aud Marit Wiig, ambassadør til Brasil, fortalte om korrupsjonsutfordringene i Brasil, og eksempler på hvordan brasilianske myndigheter nå har tatt tak i flere alvorlige korrupsjonssaker. Dette ble fulgt opp fra Anders H. Rimstad, konsernsikkerhetssjef i Aker Solutions, som fortalte om hvordan de jobber med korrupsjonsforebyggende arbeid i organisasjonen.

Foto: Arne Røed Simonsen Etter det faglige programmet fikk deltagerne anledning til å diskutere med de tilstedeværende stasjonssjefer og andre deltagere fra næringslivet.

NSR vil følge opp temaet Internasjonal sikkerhet med et eget frokostseminar for norske internasjonale virksomheter den 24. november i år. Nærmere program og påmeldingsdetaljer vil komme i vår aktivitetskalender og nyhetsbrev.
Jannicke Hilland (tv.) Aud Marit Wiig, Victor Rønneberg
Anders Rimstad og Jack Fischer Eriksen.
(Foto: Arne Røed Simonsen)

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss