Interessen for sikkerhet er stor - her er våre nyeste medlemmer

Vi ønsker våre sist ankomne medlemmer velkommen til nettverket! Vi skal fortsette vårt arbeid i samarbeid med dere og myndighetene, for et robust og sikkert næringsliv – privat og offentlig.

logo over 18 nye medlemmer

 

Næringslivets Sikkerhetsråd jobber intenst med å være relevant for eksisterende og potensielle medlemmer - hver eneste dag.

Kunnskap om forebygging av kriminalitet, forståelse av trusselbildet og egne sårbarheter er svært viktig i dagens virkelighet. Derfor er det gledelig at alt fler virksomheter innen både privat og offentlig regi, blir medlem av NSR - nettopp for å ta del i et nettverk hvor kunnskapen om dette er stor.

Du kan lese mer om medlemskap i NSR her.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss