Imponerte over Kongsberg

Både direktøren i NSO og Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) roser Kongsberg Teknologipark for å ta med IKT-hendelser i risikovurderingene.

Kongsberg Teknologipark

Kongsberg Teknologipark (Foto: Willy Amundsen)

– Det at en industrivernpliktig virksomhet også har tenkt på IKT-hendelser, og sågar har en egen

Innsatsleder for det, synes vi er veldig bra. Dette viser at virksomheten tenker helhetlig sikring, sier Jack Fischer Eriksen, direktør i NSR.

Han mener det er viktig at industrivernpliktige virksomheter ikke bare tenker forebygging og håndtering av ulykker, men også har en grunnsikring og beredskap for tilsiktede uønskede handlinger.

– Forskjellen mellom ulykker og tilsiktede handlinger er at villede handlinger er vanskelig å beregne sannsynligheten av. Her må man ha en god grunnsikring, og konsentrere seg om sårbarheter og konsekvens, sier Eriksen.

 

 

Må også øve på security

Direktør i NSO Knut Oscar Gilje er positiv til at virksomheter i stadig større grad tar IKT-sikkerhet og trusler mot denne på alvor.

– Tiltak må bygge på virksomhetens egne vurderinger og være tilpasset når det gjelder både kapasitet og kapabilitet. At Kongsberg Teknologipark nå etablerer dedikerte funksjoner på dette området virker fornuftig og forbilledlig, sier Gilje, og mener IKT- og sikringsrelaterte hendelser er en naturlig del i en risikoanalyse.

– Det er mulig å tenke seg at fremmede tar seg inn i IKT-styringssystemer og kan utløse ukontrollert trykkoppbygging og varmeutvikling i prosessanlegg. Hvordan håndterer virksomheten en situasjon der kontrollrommet ikke lenger har oversikt over produksjonsanlegget? Er scenariene relevante må de beskrives og øves på.

– Når det gjelder tiltak mot mer tradisjonell kriminalitet, som innbrudd og tyveri, vet vi at god fysisk sikring vil gi god effekt på både safety og security. Et godt sikret, ryddig og godt belyst industriområde er tryggere å bevege seg på for ansatte, leverandører og gjester. Det er tilsvarende ikke så attraktivt for de med skumle hensikter.

Rådgivning

NSR ønsker å være en ressurs for virksomheter som ønsker å gjøre seg bedre rustet mot security-relaterte hendelser.

– NSR har som målsetting å gjøre virksomhetene i stand til å sikre seg mot kriminalitet og andre sikkerhetshendelser. Dette gjør vi gjennom rådgivning, kurs, seminarer og konferanser. Gjennom NSRs hjemmeside og vårt nyhetsbrev vil virksomhetene også få tilgang til nyttige publikasjoner og veiledende artikler, både fra myndighetene og NSRs egne, sier Eriksen.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss