Ikke medlem? Meld inn virksomheten din nå, og få halv serviceavgift ut året!

Vi samarbeider tett med myndighetene for å redusere alle former for kriminalitet. Bli medlem og støtt vårt arbeid for å forbygge kriminalitet mot din virksomhet.

Illustrasjon (Foto: Adobe Stock)

Bli medlem i NSR for å øke virksomhetens og de ansattes kunnskap om sikkerhetsspørsmål og forebygging av kriminalitet. God motivasjon og riktige holdninger kan gjøre ansatte til den viktigste ressursen i sikkerhetsarbeidet.

Les mer om våre medlemsfordeler og meld inn din virksomhet her.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss