Hybride trusler mot næringslivet i Norge skal kartlegges

Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) gjennomfører nå en større undersøkelse om hybride trusler og hendelser mot norsk næringsliv.

Illustrasjon (Foto: Adobe Stock)

Illustrasjon (Foto: Adobe Stock)

- Den siste tiden har det offentlige ordskiftet tatt for seg tema knyttet til hybride trusler og angrep på norsk sokkel. Hybride angrep kan være rettet mot både stater og næringsliv, og identifiseres ut i fra de irregulære og ukonvensjonelle virkemidlene som tas i bruk. Eksempelvis via påvirkningsoperasjoner, cyberangrep, spionasje og operasjoner hvor desinformasjon, nettmanipulering, og undergraving står sentralt, sier Jack Fischer Eriksen, direktør i NSR. Med dette initiativet vil Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) kartlegge utbredelsen av hybride trusler mot næringslivet.

NSR står også bak de nasjonale undersøkelsene Mørketallsundersøkelsen - 2018, og KRISINO - 2017. Det betyr at NSR har komplementerende undersøkelser og dokumentasjon, som gjør at hybrid undersøkelsen kan spisses ytterligere. Det gir også grunnlag for å gjenta hybrid undersøkelsen i årene som kommer for å kunne sammenligne og følge utviklingen. Samlet vil Hybrid, Mørketall og KRISINO - undersøkelsene dermed sikre svært viktig dokumentasjon og være grunnlag for videre sikkerhetsarbeid, også knyttet til forebyggende og bevisstgjørende tiltak i Norge. Undersøkelsen vil også fange opp eksisterende grad av samarbeid mellom næringslivet og ansvarlige myndigheter. Eksempelvis, hvilke myndigheter rapporterer næringslivet hendelser til og i hvor stor utstrekning rapporteres det.

Undersøkelsen er utarbeidet med utgangspunkt fra en finsk undersøkelse fra 2018 og skaper dermed et sammenligningsgrunnlag mellom Norge og Finland. Undersøkelsen vil også bli oversatt til engelsk, slik at funn fra den norske undersøkelsen kan ha verdi i annet internasjonalt sikkerhetssamarbeid.

I løpet av november og desember - 2018, vil en rekke virksomheter bli kontaktet av Norstat per telefon og bedt om å svare på spørsmål til bruk i undersøkelsen. Når datainnsamlingen er avsluttet, vil dataene blir analysert i regi av NSR. Hovedfunnene i undersøkelsen og endelig rapport vil bli lagt frem på nyåret. Har du spørsmål vedrørende undersøkelsen, så se våre nettsider nsr-org.no eller ta kontakt med:

Ingrid Ekse Svege

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss