Hvordan påvirker sosiale preferanser beslutninger?

Doktorgradsstudent i informasjonssikkerhet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Mazaher Kianpour, driver forskning på å forstå hvordan sosiale preferanser kan skape et sikrere bedriftsnettverk som er under angrep av en eller flere trusselaktører.

Mazaher Kianpour

Mazaher Kianpour

Som en del av mitt forskningsarbeid ønsker jeg tilbakemelding fra fagpersoner innen informasjonssikkerhet i form av en flervalgs-spørreundersøkelsen (skrevet på engelsk). Undersøkelsen tar omtrent 10 minutter å besvare. Alle besvarelser er anonyme, levert via en sikker og kryptert tilkobling, og lagret på en sikker måte. Selv om hovedfokuset i undersøkelsen er ansatte som arbeidet med informasjonssikkerhet, så kan også personer som arbeider i ledelse- eller beslutningsposisjoner også delta.

Undersøkelseslink: https://response.questback.com/mazaherkianpour/bntovge5fa

Her kan du lese et sammendrag av forskningsprosjektet. (Engelsk)

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss