Hvordan innhenter du informasjon om en trussel eller trusselaktør?

Dette kan du lære mer om på vårt innføringskurs i etterretning og sikkerhet.

Foto: Arne Røed Simonsen

Foto: Arne Røed Simonsen

Se video her.

Sikringstiltak innføres som en konsekvens av en beslutning. Denne beslutningen fattes på grunnlag av innhentet informasjon om ulike faktorer. Det kan imidlertid være mye usikkerhet knyttet til disse faktorene. Sikkerhetsansvarlig bør derfor ha en strategi og ulike tiltak som kan gjennomføres for å redusere denne usikkerheten. Dette innebærer blant annet informasjonsinnhenting og analyse, som er kjernen i etterretningsarbeid.

Moderne sikringsteori bygger også på at det bør eksistere en sikringskontekst om sikringstiltak skal innføres. Denne sikringskonteksten består av verdi, trussel og sårbarhet. Denne konteksten eksisterer imidlertid ikke i et vakuum. Disse faktorene og deres samspill må ses i lys av en aktuell situasjon. Denne situasjonen kan beskrives som omverden. Det vil si både interne og eksterne forhold som påvirker sikkerhetsarbeidet på ulike måter.

Etterretning understøtter sikkerhetsarbeidet ved å opplyse beslutninger når tiltak vurderes innført, eller under en pågående operasjon ved å kontinuerlig redusere usikkerhet i vurderinger. Etterretning er også sentralt for å kunne etablere tidlig varsling.

Les mer om kurset her

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss