Hvordan håndtere innsiderisiko?

Innsiderisiko har ved flere anledninger blitt trukket frem som en trussel av blant annet Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Næringslivets sikkerhetsråd (NSR). Samtidig viser tilsyn at petroleumsnæringen opplever innsidetrusselen som utfordrende å håndtere.

Illustrasjon (Foto: Adobe Stock)

Illustrasjon (Foto: Adobe Stock)

Petroleumstilsynet har derfor gjennomført et prosjekt for å øke deres og næringens kunnskapsnivå om innsiderisiko. Resultatet av prosjektet er en rapport, utarbeidet av DNV GL.

Rapporten er et verktøy for å finne god praksis for å forebygge og håndtere innsiderisiko i eget selskap. Rapporten inneholder også en sjekkliste som kan benyttes som en enkel modenhetsundersøkelse for å finne ut hvor godt selskapet er rustet for å håndtere en mulig innsidetrussel.

Rapporten er basert på informasjon og innspill gjennom workshops med selskapene, dybdeintervjuer og en litteraturstudie.
 

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss