Hvor god er nytteverdien av risikovurderinger?

Hvor god er nytteverdien av risikovurderinger, hvordan brukes anerkjente risikovurderingsmetoder i praksis og hvilke andre faktorer er med på å påvirke nytteverdien av risikovurderinger? Dette er spørsmål som Berit Bekkevold, Masterstudent ved NTNU, trenger din hjelp til å få svar på.

Berit Bekkevold, NTNU

Berit Bekkevold, NTNU

Det finnes en rekke anerkjente metoder for gjennomføring av risikovurderinger, og de fleste har som formål å øke nytteverdien av risikovurderingen. Berit Bekkevold tar studiet Master i informasjonssikkerhet ved NTNU Gjøvik, og som en del av sin masteroppgave om risikovurderinger gjennomfører hun en spørreundersøkelse som hun håper at så mange som mulig av medlemmene i Næringslivets sikkerhetsråd vil delta i.

Se link til spørreundersøkelsen: https://nettskjema.no/a/msc-bb-risikosurvey-2020

Undersøkelsen er på norsk, tar omtrent 10 minutter å besvare, og fristen for å delta er 7. februar. Alle besvarelser er anonyme, og behandles i løsningen Nettskjema som er utviklet av Universitetet i Oslo og som NTNU har et samarbeid med. Løsningen har en sikker og kryptert tilkobling, og dataene lagres på universitetets lokasjoner i Norge. Spesielt personer som arbeider med informasjonssikkerhet, eller som arbeider i ledelse- eller beslutningsposisjoner oppfordres til å delta.

Ta gjerne kontakt med Berit Bekkevold på epost: beritbek@stud.ntnu.no angående spørreundersøkelsen eller masteroppgaven.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss