Hvem vinner OSPA 2017? "Outstanding Security Performance Award"

Vi i NSR ser frem til årets prisutdeling, som vil finne under Sikkerhetskonferansen 2017. Konferansen avholdes på Gamle Museet i Oslo, onsdag 20. september.

Ospa Background

Slå et slag for godt sikkerhetsarbeid, og nominer dine ansatte, din sjef, en leverandør, et produkt, (eget eller andres) deg selv eller et statlig initiativ. Nytt av i år er "Årets OSPA", en pris for langt og godt sikkerhetsarbeid.

OSPA er en uavhengig organisasjon, basert i UK, som ønsker å fremme verdien av sikkerhet- og kriminalitetsforebyggende arbeid, og vil at de som utøver fremragende arbeid med sikkerhet og sikring skal kunne strekke seg etter en OSPA, og dermed få en anerkjennelse for innsatsen som det står respekt av.  OSPA-prisene er organisert i samarbeid med sikkerhetsorganisasjoner og grupper i mange land.  I Norge er det NSR som har administrativt ansvar for konseptet, og er vertskap for prisutdelingen.  Prisen skal deles ut for tredje gang.

Dette er årets kategorier:

Beste nye sikkerhetsprodukt

Fremragende intern leder for sikkerhet

Fremragende sikkerhetsrådgiver

Beste statlige sikkerhetsinitiativ

Årets OSPA (Lifetime Achievement Award)

Her kan du sende inn din nominasjon.

Bak en god pris, står det en god jury-  Sammensetning av juryen som skal vurdere nominasjonene, og utpeke vinnere, er basert på kunnskap og bredde, både individuelt, i bransje og sektor.  Årets jury er:

Jon S. Jacobsen

Daglig leder, SOS Security

Audun Vestli

Leder, Senter for risikoreduserende design, COWI

Øyvind Smedsrød

Seniorrådgiver, DSS

Runar Karlsen

Fagsjef, NHO Service

Janne Olden

Saksbehandler, Norges Bank/Nosif

Knut Oscar Gilje

Direktør, NSO

Berit Børset

Konsernsikkerhetssjef og CISO, DNB

 

Juryen forholder seg til OSPAs etiske retningslinjer, habilitetsregler og system for bedømming av nominasjonene.

Nominasjoner for OSPA 2017 stenger 28.august. Enhver som er tilknyttet sikkerhetssektoren i privat eller offentlig sektor kan delta ved å nominere seg selv eller andre. Du trenger ikke være tilknyttet noen organisasjon.  Det viktigste kriteriet er at personen, produktet, virksomheten eller løsningen presterer på et fremragende nivå innen sikkerhet. Du kan sende inn nominasjoner i flere kategorier.

 

Kanskje du ønsker å være sponsor? Kontakt Anette Tinglum på 970 10 321.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss