Har du husket å melde deg på årets viktigste sikkerhetskonferanse?

På konferansen kommer forfatterne av boken 'Kuppet – grenseløs frekkhet'. Boken gir et innblikk i det omfattende kriminelle miljøet bak og politiets arbeid i tilknytting til Nordeasaken. Vi får også høre om politiets metode sett gjennom avhør i en terrorsak.

Illustrasjon (Foto: Arne Røed Simonsen)

Illustrasjon (Foto: Arne Røed Simonsen)

 

23. - 24. september 2015
Thon Hotel Opera

 

 

 

 

 

Vi har et program som tar opp utfordringer din virksomhet bør være opptatt av i et usikkert globalt trusselbilde. På konferansen vil du få høre trender og analyser, nye trusler og erfaringer fra reelle saker.

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen vil åpne konferansen.

Sjef PST Marie Benedicte Bjørnland vil innlede konferansens dag to.

Presentasjon av hovedfunnene i Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO) 2015, med etterfølgende kommentarer fra næringsliv og politi. I år vil vi også legge frem vår egen strategiske analyse, basert på funnene i KRISINO og sammenholdt med andre åpne kilder.

Noen av de mange foredragsholdere er, Dr. Deborah Pretty som presenterer sin forskning om krisehåndteringens konsekvenser for virksomhetens børsverdi, og Janne Haaland Matlary som foredrar om temaet 'Uten sikkerhet, ingen frihet?'.

Dere vil også bli presentert for temaer som berører kriminalitetsutfordringer som innsidertrussel, svart økonomi, smugling, terrorfinansiering, sikring for fremtiden, informasjonssikkerhet, hybridkrig, droneteknologi, trussel og trusselaktører.

Velkommen til to innholdsrike og informative dager!

                           

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Utstillere

Vakthold utføres av

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss