Halvdagsseminar om utfordringer og muligheter for norsk næringsliv i Kina

I regi av vårt ekspertutvalg Sikkerhet internasjonalt, inviterer NSR sine medlemmer til et halvdagsseminar om utfordringer og muligheter i Kina.

Foto: iStock

Foto: iStock

Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, Majorstuen, 22. november 2019

Hensikten med seminaret er å bedre forstå kinesisk forretningskultur og hvordan drive næringsvirksomhet på en trygg måte.

Arrangementet er kun åpent for medlemmer.

Program:

08:30 – 08:35

Velkommen

Odin Johannessen, direktør i NSR

08:35 – 09:05

Kina i et geopolitisk perspektiv

Jo Inge Bekkevold, seniorrådgiver i Institutt for forsvarsstudier/Forsvarets Høgskole

09:05 – 09:35

Kinas økonomi og teknologiske satsing

Henning Kristoffersen, Antropolog og tidligere leder for myndighetskontakt i Asia for DNV GL

09:35 – 10:00

Pause

 

10:00 – 10:30

Situasjonsbildet

E-tjenesten

10:30 – 11:00

Erfaringer fra å drive virksomhet i Kina

Bjørn Tore Markussen, administrerende direktør i Ocean Data Foundation

11:00 – 11:30

Debatt

Debattleder: Christian Slinning, Equinor og utvalgsleder Sikkerhet internasjonalt

Det tas forbehold om mindre endringer i programmet.

Foredragsholdere:

Jo Inge Bekkevold har cand.polit. fra Universitetet i Oslo 2001. Han studerte internasjonal politikk ved Peking Universitetet 1994–96. Bekkevold har jobbet med Kina og Asia i Norges Eksportråd og Nærings- og handelsdepartementet, og var stasjonert for norsk utenrikstjeneste i Hanoi 2001–2005 og i Beijing 2005–2011.

 

Henning Kristoffersen er sosialantropolog og konsulent. Han har jobbet med Kina i mer enn 25 år i akademia og næringsliv. Han har ledet Nordisk senter ved Fudan universitetet i Shanghai, vært direktør for internasjonale relasjoner og Kina-programmene ved Handelshøyskolen BI, og vært stasjonert i Shanghai som direktør for myndighetskontakt, Kina og Asia, for DNV GL. Han har bodd seks år i Kina, og har blant annet gitt ut bøkene Det nye Kina og Kinas økonomi. 

 

Etterretningstjenesten er Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. De skal blant annet understøtte norske myndigheter med informasjon og vurderinger om utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitiske forhold.

 

 

Bjørn Tore Markussen er administrerende direktør Ocean Data Foundation. Tidligere har han jobbet som Administrerende Direktør i Tromsø Idrettslag, og som Managing Consultant i Cap Gemini. De siste årene har BT ledet etableringen av DNV GLs Veracity platform og har til sammen 6 år i Asia fra sine år i DNV GL. 

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss