Gode tilbakemeldinger på Sikkerhetskonferansen 2019

NSR har allerede mottatt flere gode tilbakemeldinger etter konferansen, og vi har sendt ut en undersøkelse til alle deltakerne.

Collage fra konferansen

Collage fra konferansen

Igjen satte vi ny rekord i antall deltakere. Vi holder fast ved at vi ikke skal bli størst, men best. Derfor håper vi at flest mulig tar seg tid til å svare på vår undersøkelse.

Det kan være lurt å allerede nå holde av datoen til neste års konferanse, som er 17. september 2020.

Vi vil takke foredragsholderne, som bidro til høy faglig kvalitet, deltakere som bidro til gode samtaler i pausene, utstillere med nyttige produkter i sikkerhetsarbeidet, og alle andre som bistod oss i arbeidet med å få til en vellykket konferanse.

Mens vi venter på neste års konferanse, følg med på NSRs andre aktiviteter her.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss