Fullt hus på minikonferansen "Sikkerhet i ansettelse"

Interesserte og engasjerte HR-medarbeidere og sikkerhetsfolk deltok på minikonferansen i regi av NSR og HR Norge.

Fra minikonferanse

Foto: NSR

Deltakerne fikk høre om innsidetrusselen fra PST, og prosessene rundt sikkerhetsklarering fra både militær og sivil klareringsmyndighet.  Semac bidro med utfordringer man kan støte på ved ansettelse av internasjonale kandidater og Terje Benjaminsen (Forsvaret) orienterte om innsidetrusselen ved nedbemanning.  

Avslutningsvis tok Aker Solutions oss gjennom en innsidesak de har håndtert, og bidro dermed med svært nyttige erfaringer og læringspunkter. God dialog mellom HR og Sikkerhet var en viktig suksessfaktor for god håndtering av alle berørte.     

Tilbakemeldingene etter minikonferansen er svært gode.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss