Frykter informasjonsspionasje i mobilnettet

Vi registrer den amerikanske Kongress komitéens bekymring for at de kinesiske telekom-gigantene utgjør en sikkerhetstrussel. Næringslivets Sikkerhetsråd har lenge jobbet for god informasjonssikkerheten og mot informasjonsspionasje.

Foto: Arne Røed Simonsen

Ut fra funn i Mørketallsundersøkelsen™ 2012, er vi bekymret for sikkerhetsbevisstheten i norske virksomheter generelt. Næringslivsaktører og flere lands sikkerhetsmyndigheter peker på Kina spesielt når det gjelder informasjonsspionasje.

Les Google ut av Kina, Kina inn i Norge

Mørketallsundersøkelsen™ viser et større gap enn tidligere mellom IKT trusselbilde på den ene siden og sikkerhetstiltak og beredskap på den andre. Trusselbilde er entydig. Økt hyppighet av industrispionasje, og økning i datainnbrudd ved hjelp av ondsinnet programvare. Trussel aktørene er mer selektive i sine mål, og mer avanserte i sine metoder. Det oppdages stadig sårbarhet hos virksomheter som også leverer samfunnskritiske tjenester.

Det er en nedgang og utflatende trend på samtlige sikkerhetstiltak. Forsknings og utviklings og IPR virksomheter mest utsatt, men også best på sikkerhetstiltak.

Se også innslag i Dagsrevyen 10.oktober 2012 og Aftenposten 15.oktober 2012

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss