Fritt vilt!

Å være firbent i norsk natur er en risikabel affære om dagen. Bak granleggen lurer jeger med våpen, med vilje til å drepe - og tidvis også ferdighetene.

21. oktober bekjentgjøres skattelistene i Norge og det er fritt frem for journalister og andre å meske seg i informasjon om folks inntekt og formue. Åpenheten i det norske samfunn, herunder åpenhet om alles økonomiske bidrag til fellesskapet, har vært en del av vår kultur i lengre tid. Forskjellen på før og nå er tilgjengeligheten. Tidligere lå skattelistene til ettersyn på ligningskontoret i en periode, og noen idrettslag tjente noen kroner på å trykke listene og selge dem, men å sammenstille informasjon fra flere kilder var et møysomt arbeid.

Faksimile fra Dagbladet.I dag har vi internett og snart all tenkelig informasjon lett tilgjengelig. Ikke alle av oss bruker tid på å hente inn informasjon om andre, men avisene presenterer personer med adresser, inntekt, formue, bilder av bosted og sosialt nettverk. Uskyldig sosialpornografi for de mange, vital informasjon for de få.

Kriminalitet handler om økonomi. Det er vinningen som er motivasjonen. Det er kapital og verdier som er målet. Kampen mot kriminalitet handler om å gjøre det umulig eller så vanskelig å tilegne seg det ønskede at ideen forlates eller forsøket mislykkes.

I flere andre europeiske land er kidnapping av velstående familiemedlemmer og personer i sentrale finansposisjoner et kjent fenomen. ”Tiger-napping”, hvor familiemedlemmer blir kidnappet og kjørt rundt i biler til hovedpersonen har fremskaffet kapital, er en brukt måte. Trussel om likvidering av familiemedlemmer, der hovedpersonen får en kule i postkassen, er en annen.

Mange nordmenn, og muligens de fleste, oppfatter Norge som et trygt og delvis snilt land. Vi stoler på hverandre, et ord er et ord, og vi tror på det gode i naboen og mennesket. Er virkeligheten slik i Norge? Var NOKAS-ranet unntaket som bekreftet regelen eller var det et forvarsel om at samfunnet ikke er så snilt som før? Hvorfor er situasjonen annerledes i Sverige?

Det grenseløse Europa gir fri flyt av varer og tjenester – også kriminelle. De kriminelle beveger seg dit potensielt utbytte vs risiko har det beste forholdstallet. Norge er kjent som et av verdens rikeste land, og vi offentliggjør også hvor velstående alle innbyggerne er i samfunnet, og hvor de bor, og hvem de kjenner. Avisene og internett gjør det svært enkelt å finne mennesker og eiendommer med verdier. Er vi forberedt på å møte en ny kriminell hverdag der trusler mot ansatte og familiemedlemmer blir førstesideoppslag? Tror du det blir bedriftslederen som blir utsatt første gangen, eller den personen som håndterer verdiene? Er din bedrift klar til å møte dette?

Noen vil bli den første, også i Norge, og dagen derpå er rådene kostbare og angeren vond å bære.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss