Fremtiden bygges nå, men hvem taler om sikkerhet når fremtiden skal bygges?

På årets NHO konferanse, # 7 millioner mennesker innen 2040, var budskapet at fremtiden bygges nå. Kristin Skogen Lund uttalte at "vi har ikke for vane å ta for hardt i når vi planlegger veier, boliger eller strukturreformer i dette landet".

Foto: ARne Røed Simnsen

Foto: Arne Røed Simnsen

Poenget er at vi som samfunn må ta grep før det er åpenbart for alle. De endringene som må til tar tid, og når endringsbehovet er åpenbart, da er det åpenbart for sent".

Dette er veldig sant, jeg skulle ønske at denne talen også var gjeldende for sikkerhet, sikkerhetstiltak, forebygging av kriminalitet ved bruk av "designing out crime"– fordi vi er der nå. Det er åpenbart at vi må tenke nytt når vi snakker om helhetlig sikring rundt vår infrastruktur og i bymiljø.

Vi må tenke sikkerhet nå, før vi begynner å bygge fremtidens tettsteder, kjøpesentre, togstasjoner, kritisk og ikke kritisk infrastruktur. Sikkerhetstiltak blir mye bedre og rimeligere når man planlegger og tilrettelegger i forkant, vi er altfor gode her til lands å "klatte på" med sikringstiltak i ettertid, gjerne etter at en uønsket hendelse har materialisert seg.

Det er i utgangspunktet lett å tenke sikkerhet og sikring, men konsekvensene av disse er langt vanskeligere. Sikkerhet må planlegges i perspektivet åpenhet versus sikkerhet, og verktøykassen "tiltak" må fornyes og utvikles.

Hvem er sikkerhetens taler når fremtiden skal bygges?

Her ønsker NSR å være fanebærer! Vi må ha med oss arkitekter, ingeniører, utbyggere og byplanleggere, næringslivet og det offentlige må samarbeide – slik at sikkerhet påtenkes før fremtiden er bygget. Det skylder vi fremtidens borgere!

Støtt oss i dette arbeidet, og ta del i debatten!

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss