Fraværsassistenten– en kilde til innbrudd?

Det er like før brorparten av Norges befolkning forlater kontor og heim til fordel for hytte, hotell og familie. Da er det mange av oss som bruker fraværsassistenten til å fortelle at vi har reist hjemmefra og at huset er klart for innbrudd.

Den fulle postkassen står der som en ekstra forsikring for innbruddstyver om at det er klar bane. Skattelistene ligger åpent tilgjengelig for ærlig og uærlig, ulike telefonkataloger forteller med adresse, kart og bilde hvor skatten kommer fra, og fraværsassistenten og postkassen forteller at vi nå har overlatt ansvaret til den uærlige. Ikke gjør det så enkelt for innbruddstyvene. Tenk nøye igjennom bruken av fraværsassistenten i en ferie der brorparten av de andre yrkesaktive også er fraværende, og hør med naboen om postkassen kan tømmes. Den ene risikoen du løper ved å fortelle at du er bortreist er innbrudd, den andre er ID-tyveri. Konsekvensene av et innbrudd er de fleste kjent med. ID-tyveri er fremdeles noe de færreste kjenner til, men det skjer stadig oftere. Bare for to helger siden ble noen få personer belastet med telefonkostnader på vel 3 millioner kroner. De hadde vært uforsiktige med omgangen med eget personnummer (blant annet funnet på et papir som var kastet i søpla på et offentlig sted), og resultatet ble noen mobiltelefonabonnement som raskt havnet i utlandet der det ble ringt teletorgtjenester for millioner av kroner. Denne teletorgtjenesten var ikke av det vanlige slaget, men en som brukes for å betale for narkotika og andre illegale produkter og tjenester. Regningen havner til slutt hos telekommunikasjonsselskapet, og deretter hos sluttbrukeren. Du som privatperson må leve med usikkerheten og arbeidet. Spesielt i disse dager når selvangivelsen ligger i post kassen!!

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss