Fra politiet til NSR

Kristine Beitland tiltrer som ny direktør i NSR fra 22.mai. - vil videreutvikle samarbeidet med kommunale myndigheter og politiet, sier hun i intervjuet med Aktuell Sikkerhet

Forside Aktuell Sikkerhet

I et større intervju med Aktuell Sikkerhet, sier den nye NSR-direktøren at dette er et av virkemidlene hun mener kan forebygge alvorlig vinningskriminalitet. Les nettugaven av intervjuet her.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss