Første samling!

De tre siste dagene av september var de nye næringslivskontaktene i politiet samlet i Oslo for å dele erfaringer og kunnskap sammen med sentrale samarbeidspartnere.

Introduksjonssamling politets næringslivskontatkter hos NSR

Introduksjonssamling politets næringslivskontatkter hos NSR

At ordningen med næringslivskontakter nå er etablert er et stort og positivt skritt i arbeidet med å forebygge og begrense kriminalitet i og mot næringslivet. Vi mener at alle politidistrikter skal ha minst en næringslivskontakt i full stilling.

En første felles introduksjonssamling over flere dager var viktig for å gi alle næringslivskontaktene en felles plattform. Samlingen gav dem mulighet til å bli kjent med hverandre, bli kjent med nyttige samarbeidspartnere i næringslivet, og ikke minst høre om erfaringene fra den første næringslivskontakten ved Kripos, Anne-Catherine Gustafson.

-Næringslivskontaktene er viktige brikker i kvalitetsdelen av nærpolitireformen. De skal bidra til at politiet klarer å møte kriminalitetsutfordringene på en bedre måte enn vi gjør i dag – gjennom å sette andre i stand til å sikre seg selv og bidra til å forebygge kriminalitet, sier Lena Reif, seksjonssjef Etterretning og forebygging, Politidirektoratet. Næringslivskontaktene skal bygge og videreutvikle relasjoner og samarbeid med næringslivet og andre aktører i politidistriktet. De skal bidra til å forebygge arbeidsmarkedskriminalitet og kriminalitet rettet mot næringslivet, og de skal bidra til å formidle trusselbilde slik at næringslivet og andre kan lage gode risikovurderinger og iverksette tiltak for å beskytte sine verdier.

-Jeg har stor tro på at næringslivskontaktene vil bli sentrale i et styrket samarbeid med næringslivet hvor et felles mål er å forebygge kriminalitet i og mot næringslivet, avslutter Reif.

Næringslivets Sikkerhetsråd er setter stor pris på at Politidirektoratet lot oss være vertskap for hele dag to av denne samlingen. Næringslivskontaktene fikk møte representanter fra ulike sektorer og bransjer i næringslivet, med ulike kriminalitetsutfordringer og erfaringer.

-Dette er noe vi har sett frem til, sier Jack Fischer Eriksen, direktør i NSR. Finans Norge har sammen med NSR i mange år vært en pådriver for å få næringslivskontakter i politiet. Det å få opprettet en egen stilling for dette i Kripos i 2013, var alene et stort fremskritt, at vi nå får en slik funksjon i alle de nye politidistriktene er nesten en drøm i oppfyllelse, sier Eriksen.

Satsingen på næringslivskontakter i politidistriktene, vil også skape bedre grobunn og vilkår for NSRs regionale arbeid.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss